Fiske

Fiske i Silen

Östra Silen ger stora möjligheter för den som är intresserad av fiske, under hela året. Förutom de vanligaste svenska insjöfiskarna aborre, gädda och sik har sjön ett växande bestånd av lax och öring.
Det finns ett flertal fina noteringar om fångster från sjön
bland annat Gullspångslax på 11 kg, röding 5,6 kg, öring på närmare 9 kg, ett flertal gäddor runt 14 kg och abborre på drygt 2 kg.

Köp av detta fiskkort krävs för at fiska i Silen.