Ångbåtstrafiken

Fartyget Idun på Östra Silen |  © Vänersborgs Museum

Innan järnvägarna kom till Nordmarken var båttrafiken på sjöarna i Dalslands kanal ett viktigt transportmedel. Sillebotten var en central del i trafiken genom att byn var en ändstation. Där gästbryggan nu finns avgick båtarna. Bilden ovan visar fartyget Idun som användes för trafiken på Östra Silen. Där Byalagets föreningslokal nu ligger fanns tidigare kanalbolagets lokal i Sillebotten. Trafiken pågick fram till slutet av 1920-talet då järnväg och bil ersatte båtarna.

Nedan ser du annonser för ångfartygen Idun och Werner Ericson från 1870. Nu fanns det möjlighet att åka med Ångbåt från Sillebotten till Göteborg. Sannolikt var detta också för många starten för många emigrantresor. I Göteborg väntade atlantångare för resan över till USA.

Göteborgsposten, 1870 | © Riksarkivet
Åmåls Weckoblad, 1871 | © Riksarkivet
Iduns tidtabell, 1870 |  © Gösta Johannesson (De vita båtarna)

Mer att läsa