Tidningsklipp

Här har vi samlat historiska tidningsklipp som rör Sillebotten, eller personer från byn. Allt från notiser om ångbåtskommunikationer och Bör Sil Järnväg till insändare om bygden och rapporterande av olyckor och brott. Det mesta från sent 1900–tal. Om ni som läser har historiskt material gällande Sillebotten eller Silleruds socken, kontakta oss gärna.

Natur– & Kulturstigen

Här kommer snart en samling bilder från vandringar längs med Sillebottens Natur– & Kulturstig. Om du har besökt oss och vill dela med dig av dina bilder, ta gärna kontakt.