Bör Sil Järnväg

Senast använda "lokomotorn" finns att se på Silleruds hembygdsgård

Längs med Sillebottens natur– & kulturstig finns rester av en järnväg som användes för att frakta timmer mellan sjöarna Stora Bör och Östra Silen. Järnvägen som invigdes 1887 var Nordmarkens första järnväg. Den kallades i folkmun för ”vildmarksexpressen”. Banan lades ner 1950. För att dra vagnarna upp till Grinsbyn användes först hästar. Dessa ersattes snart av så kallade lokomotorer. Den senast använda finns att studera vid Silleruds hembygdsgård. Längs banan finns flera stenbroar som anlades i samband med bygget. En av de större av dessa finns vid Mon.