Vår verksamhet

Sillebottens byalag är en ideell förening som bildades 2001. Byalaget har till syfte att tillvarata ortens och medlemmarnas intressen och verka för ökad gemenskap mellan åretruntboende och fritidsboende i frågor av allmänt intresse. Byalaget ska dessutom verka för att göra området tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Verksamheten avser främst byalagsstugan inklusive café, badstranden, gästhamnen och en båthamn.

Sillebottens båtbrygga | © Sillebottens Byalag

Båthamnen

Byalaget sköter en båthamn för sina medlemmar vid Rävudden. Hamnen omfattar totalt 25 bryggplatser och 11 platser för småbåtar. Byalaget disponerar också tre platser vid Sillebottens gästhamn. Nyttjanderätt till båt– och bryggplats förutsätter medlemskap i Byalaget och att ett avtal har tecknats mellan innehavare och Byalaget. Se avtal här (PDF).

Vi kan hyra ut ev. lediga platser för kortare perioder till icke medlemmar mot särskild ersättning. Vid intresse kontakta någon i styrelsen.

Avtal om nyttjanderätt har tecknats för huvuddelen av Rävuddens båt– och bryggplatser, en förteckning över dessa finns anslagna på väggen till bastun vid hamnen. Anmäl ev. intresse av plats till någon i styrelsen så placeras du i en kö och får ett erbjudande om plats när någon blir ledig. När det gäller bryggplats gäller förutom medlemskap i Byalaget en engångsinsättning om 10 000 kr vilket motsvarar Byalagets självkostnad för en bryggplats och kostnaden för en bom. 

Byalaget tar även ut årliga avgifter för båt– och bryggplatser. Avgifterna bestäms årligen vid ordinarie årsmöte.

Årsmöte i byalagsstugan | © Sillebottens Byalag

Medlemskap

Som medlem i Byalaget utnyttjar man utan avgift parkering och båtramp vid gästbryggan, byalagsstugan inklusive bouleplan, grillplats och byalagets kanot. Det finns också möjlighet att boka föreningslokalen för egna arrangemang utan avgift. Bokning sker via styrelsen.

Bli medlem

Bli medlem och stöd byalagets arbete med utveckling och skötsel av Sillebotten. Du behöver inte bo i Sillebotten för att bli medlem i vår förening. Betala in din medlemsavgift på 200 kr per familj och år på ett av följande sätt:

Bankgiro

» Westra Wermlands Sparbank » 876-7162

BIC/IBAN

» SWEDSESS » SE14 8000 0843 1905 3076 4745

Swish

» kontonummer »123 245 53 35
Kom ihåg att lämna kontaktuppgifter och då gärna e-postaddress.

Byalagsstugan

På samfälld mark i direkt anslutning till Östra Silen äger Byalaget en föreningslokal om 58 m². Stugan används för Byalagets gemensamma aktiviteter men kan också disponeras kostnadsfritt av Byalagets medlemmar. Kontakta styrelsen om du vill boka lokalen.

I föreningslokalen finns ett Café med viss begränsad självbetjäning av läsk och glass främst till besökande badgäster.

Styrelse

Jonathan Hagström

» Ordförande » jonte_h_94@hotmail.com

Kjell-Åke Gunnarson

» Kassör » kjell-ake@oldtimersgarage.se

Mikael Adamsson

» Ledamot

Robin Reuter

» Ledamot

Lars Skagset

» Ledamot

Jörgen Nergard

» Ledamot

Stadgar

Våra stadgar

» Läs här (PDF)

Årsredovisningar

2022

» År 21–22 (PDF)

2021

» År 20–21 (PDF)

2020

» År 19–20 (PDF)

2019

» År 18–19 (PDF)

2018

» År 17–18 (PDF)

2017

» År 16–17 (PDF)

2016

» År 15–16 (PDF)

Protokoll

2022

» Årsmöte 20 Augusti (PDF)

2021

» Årsmöte 21 Augusti (PDF)

2019

» Årsmöte 3 Augusti (PDF)

2018

» Årsmöte 28 Juli (PDF)