Pilgrimsleden

Karta över Sillebotten, 1786 | © Lantmäteriet

Fram till reformationen i mitten av 1500-talet pågick stora pilgrimsvandringar till Olav den heliges grav i Nidaros (Trondheim). Enligt kyrkoherde C.A. Högmer gick man huvudsakligen genom Sillerud från Ämmeskog där det fanns en medeltida kyrka (Hedane kapell).

Från Ämmeskog gick man via Tranhem (nuvarande Nordlöja) till Korsbyn och Silleruds gamla kyrka. Sedan fortsatte man mot Glava gamla kyrka och vidare mot Nidaros. Stigen gick då  söder om Ängtjärn och passerade även Sillebotten.

Mer att läsa