Hällkistorna på Korpeberg

Fynd från Sillebottens hällkistor | © Värmlands Museum

Hällkistor är begravningsanläggningar. De byggdes från yngre stenålder och fram till järnåldern. Kistan består av resta flata stenhällar ordnade i en rektangel. Ovanpå dessa placerades andra hällar som ett tak. Anläggningen täcktes i regel av ett lågt stenröse eller en låg jordhög. Hällkistorna byggdes oftast på en höjd. Hällkistorna på Korpeberg är bara ett av flera exempel på fornfynd i Sillebotten. Flera yxor från stenåldern har hittats i området bl.a. vid Ostekasen.

Illustration av hällkistor | © Okänd

På Korpeberg finns två kända hällkistor. Den ena upptäcktes under ett skogsarbete 1953 och blev tyvärr osakkunnigt utgrävda. Det var först i samband med en tidningsartikel som Värmlands Museum och Riksantikvarieämbetet uppmärksammades på fyndet och en ordentlig utgrävning kunde göras. De två bröder som gjorde fyndet blev polisanmälda för brott mot fornminneslagen med gick fria från straff eftersom de var behjälpliga med återställningen av hällkistan. Fynden från denna hällkista har ansetts som en av de rikaste som gjorts i den här delen av landet.

I samband med utgrävningen kontaktades arkeologen av dåvarande ägaren av Ostekasen som visade arkeologen till en annan hällkista. Denna mättes upp men någon utgrävning och vidare undersökning gjordes inte. I galleriet nedan finns bilder från utgrävningarna och en artikel från Värmlands Museums tidskrift ”Värmland Förr och Nu” från 1957 som berättar om fynden och de två rapporter som upprättades av arkeologen över fynden.

Mer att läsa