Sillebottens gästhamn | © Sillebottens Byalag

Vår verksamhet

Sillebottens byalag är en ideell förening som bildades 2001. Byalaget har till syfte att tillvarata ortens och medlemmarnas intressen och verka för ökad gemenskap mellan åretruntboende och fritidsboende i frågor av allmänt intresse. Byalaget ska dessutom verka för att göra området tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Verksamheten avser främst byalagsstugan inklusive café, badstranden, gästhamnen och en båthamn.

Rävudden | © Sillebottens Byalag

Om Sillebotten

Sillebotten är en liten by som ligger vid den norra delen av Östra Silen, en av sjöarna i Dalslands Kanal. Två mil från Årjäng, åtta mil från Karlstad och tre kilometer från Europaväg 18. I Sillebotten träffar du inte bara svenskar utan du möter ett tvärsnitt av Europa. Här finns norrmän, tyskar, holländare med flera. I Sillebotten kan du bada, vandra, fiska eller bara njuta av naturen. Välkommen!

Natur– & Kulturstigen | © Sillebottens Byalag

Natur– & Kulturstigen

Natur– & kulturstigen börjar och slutar vid Sillebottens Gästbrygga och omfattar en totalt cirka 7 km lång vandringsled mellan Sillebotten och det gamla hemmanet Fjällane. Som många andra platser i Västra Värmland har området runt Sillebotten en både vacker och varierad natur. Skogsbäckar, tjärnar, naturskog, berg och utsiktsplatser ger besökaren en naturupplevelse väl värd ett besök.