Natur– & Kulturstigen

FRÅN FORNTID TILL NUTID

Sillebottens natur– och kulturstig börjar och slutar vid Sillebottens Gästbrygga och omfattar en totalt cirka 7 km lång vandringsled mellan Sillebotten och det gamla hemmanet Fjällane. Det är inte nödvändigt att vandra hela stigen utan man kan kombinera stigen med ett antal skogsvägar i området och på så sätt både förlänga och förkorta leden.

Området runt Sillebotten har både en vacker och varierad natur. Skogsbäckar, tjärnar, naturskog, berg och utsiktsplatser ger besökaren en naturupplevelse väl värd ett besök. Men det är inte bara en fråga om vacker natur. Stigen sträcker sig också genom platser som ger en bild av områdets historia. En historia som går från forntid till nutid. Läs mer genom att följa länkarna nedan.