Sillebotten, en del av Nordmarken

Det finns liten kunskap om det här områdets tidiga historia. I Snorre Sturlassons kungasagor berättas om Sverige och Norge under 1000-talet. Ett landskap som beskrivs hette Markir. Namnet kommer från det latinska ordet margo ”kant, rand ”. Markir var ett gränsområde, en gränsskog mellan Sverige och Norge. Det svenska ”Nordmarken” var tillsammans med flera områden (socknar) i Norge en del av detta gamla landskap. Sillerud är en av de nuvarande församlingarna i Nordmarken och det har fått sitt namn efter det ursprungliga namnet på Östra Silen ”Sillen” och ”rud” som betyder röjning. Sillebotten har också fått sitt namn efter Östra Silen och ”botten” som betyder ”den innersta delen av ett vatten”. 

De första skriftliga uppgifterna om Sillebotten är från 1564 dvs. efter reformationen. Stora delar av den katolska kyrkans dokumentation förstördes under den här tiden. Känt är dock att Silleruds och Ämmeskogs församlingar, dit Fjällanne hörde, var aktiva från 1200-talet. Kartan ovan är en så kallad ”jordebok” från 1644 som visar Sillebotten vid den tiden. Jordeböcker var kartor som redogjorde även för avkastning samt andra förhållanden av ekonomisk natur.