Varggropen

Varggrop illustration |  © Ola Nyberg

Sillebotten har en gammal varggrop som kan ses längs med natur– och kulturstigen. I botten på gropen sattes en påle med ett levande byte i toppen. Gropen täcktes över och när vargen fångade bytet föll den ner i gropen. Vargen kunde sedan dödas. Varggropar har en gammal historia. I Magnus Erikssons landslag från 1300-talet angavs att allmogen var skyldig att hålla varggropar. Lagen gällde fram till 1864. Vargen var avskydd av bönderna eftersom den tog deras boskap, särskilt när man hade dem på bete i skogen. Det är okänt hur gammal Sillebottens varggrop är.